ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

 

Осы Пайдаланушы келісімі «Aitu-Sauda» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «Компания») мен жеке тұлғаDosMart онлайн-платформасының (бұдан әріПлатформа) және DosMart қолданбасының (бұдан әріҚолданба) пайдаланушысы арасындағы қарым-қатынасты реттейді.

 

1. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

 

Контентмәтіндер, суреттер, мультимедиалық файлдар және кез келген өзге ақпараттық толтыру.

 

Жеке кабинет Пайдаланушының Платформадағы және Қолданбадағы дербес ақпараттық кеңістігі. Жеке кабинетке қолжетімділік Пайдаланушыға Платформада немесе Қолданбада  тіркелу рәсімінен сәтті өткеннен кейін ұсынылады.

 

Мобильді қондырғы ұялы байланыс операторының желісіне қосылатын ақпаратты алуға, беруге, қабылдауға және өңдеуге мүмкіндік беретін, ұялы байланыс операторының желісіне қосылатын жеке пайдалану құралы.  

 

СеріктесКомпаниямен жасалған шарттар негізінде пайдаланушылар базасын құру, оны қолдану, ұлғайту, атқарымды кеңейту, сондай-ақ, Платформа, Қолданба және кез келген Сервистерге қолдау көрсету, оның ішінде Компанияның жұмыс процестеріне қызмет көрсету үшін тартылатын тұлғалар.

 

Үшінші тұлғалар  – Компания шарттық қарым-қатынаста болып табылатын тұлғалар.  

 

Дербес деректер электронды, қағаз және (немесе) басқадай материалдық тасымалдаушыда бекітілген деректер, оның ішінде белгілі бір немесе олардың негізінде белгілі болатын дербес деректер субъектісіне қатысты биометрикалық деректер, сондай-ақ кейіннен оларда болатын, DosMart онлайн-платформасына орналастырылған Құпиялылық саясатында көрсетілген дербес деректерді жинау мен өңдеу мақсаттарына қол жеткізуге қажетті өзгертулер мен толықтырулар.

 

Пайдаланушы Платформа және/немесе Қолданба сервистерін пайдаланатын жеке тұлға.

 

Пайдаланушы келісімі осы келісім және Платформа мен Қолданба жұмысын реттемелейтін немесе Сервистерді пайдалану тәртібін, сондай-ақ Компанияның, оның Серіктестері мен Пайдаланушысының құқықтары мен міндеттерін белгілейтін, күші, егер де басқасы көрсетілмесе, онлайн-платформаның, мобильді қолданбалардың және/немесе басқа қызметтердің, Компания онлайн-платформамен бір қатарда ұсынатын қолданбалар мен мүмкіндіктердің әрбір Пайдаланушысына таралатын басқа да қағидалар мен құжаттар.

 

DosMart онлайн-платформасы (Платформа) осы Пайдаланушы келісімі толық сақталған жағдайда Пайдаланушыға www.dosmart.kz мекенжайы бойынша қолжетімді, Пайдаланушы ұсынған фискалды чекте көрсетілген деректердің ұсынылуына айырбас ретінде Пайдаланушыларға кэшбек төлеу жүйесі болып табылатын, DosMart қолданбасын қоса алғандағы сервис.  

 

DosMart қолданбасы (Қолданба) осы Пайдаланушы келісімінің талаптары толық сақталған жағдайда Пайдаланушыға қолданбалар дүкені арқылы қолжетімді болатын, Пайдаланушы ұсынған фискалды чекте көрсетілген деректердің ұсынылуына айырбас ретінде Пайдаланушыларға кэшбек төлеуге арналған қолданба болып табылатын және Android немесе Apple iOS операциялық жүйелерінің басқаруымен жұмыс істейтін мобильді қондырғыларға арнап әзірленген мобильді қолданба.

 

Кэшбэк – ережелері Платформада және Қолданбада қолжетімді Компанияның және/немесе Серіктестердің бонустық бағдарламасы.

 

Сервистер –  Платформа мен Қолданба Пайдаланушылары үшін қолжетімді қызметтер мен құралдар.

 

Есепке алу деректері – Пайдаланушы тіркелу және/немесе Платформаны және/немесе Қолданбаны алғашқы пайдалану кезінде ұсынатын, Компания олардағы кез келген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, солардың негізінде Пайдаланушыны анықтайтын деректер.

 

 

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

2.1. Компания Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімі талаптарында Платформаны және/немесе Қолданбаны және олардағы қосымша Сервистерді пайдалануды ұсынады. Жекелеген Сервистерді ұсынуға қатысты Компания осы Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылатын арнайы қағидалар белгілеуі мүмкін. Осы Пайдаланушы келісімінің ережелері мен арнайы қағидалар арасында қайшылықтар болған жағдайда арнайы қағидалардың ережелері қолданылады.

2.2. Платформада және Қолданбада ұсынылған Сервистер Пайдаланушыға алдын ала ескертпестен, кез келген сәтте өзгеруі, толығуы, жаңаруы, атқарымдық мүмкіндіктерінің нысаны мен сипатын өзгертуі мүмкін, соған байланысты оларды “сол қалпында”, яғни Компания Пайдаланушы Сервистерге жүгінген сәтте ұсынған түрде және көлемде пайдалану ұсынылады. Компания өз қарауынша жалпы Пайдаланушылардың барлығына не болмаса жекелеген Пайдаланушыға, оның ішінде алдын ала ескертусіз Платформаға және/немесе Қолданбаға, және/немесе оның жекелеген Сервистеріне (не болмаса Сервистер аясында қандай да бір жеке функцияларға) қолдау көрсетуді ұсынуды тоқтатуға (уақытша немесе түпкілікті) құқылы.  

2.3. Компания Пайдаланушының Компания қызметкерлеріне де, өзге Пайдаланушыларға да қатысты әдеп нормаларының бұзылуына немесе осы Пайдаланушы келісімі ережелерінің басқадай бұзылуына жол бергені үшін оның Платформа мен Қолданбаға, олардың атқарымына және/немесе Сервистеріне қолжетімділігін шектеуге  немесе тыйым салуға (уақытша немесе түпкілікті) құқылы.

2.4. Егер де Пайдаланушыда екінші Пайдаланушыға қатысты соңғысының Сервистерді және/немесе ол орналастырған ақпаратты және/немесе Контентті пайдалануына байланысты наразылық туындаса, Пайдаланушы ол талаптарды ондай Пайдаланушыға тікелей қойып, наразылықтарын өз бетінше әрі Компанияның қатысуынсыз шешуге міндетті.

 

 

3. ПЛАТФОРМАҒА ТІРКЕЛУ ТАЛАПТАРЫ

 

3.1. Кәмелет жасқа толған Пайдаланушы тіркеліп, осы Пайдаланушы келісіміне отырғаннан кейін, Платформа мен Қолданбаны пайдалануға құқылы. Кәмелетке толмаған Пайдаланушы Платформаны және/немесе Қолданбаны Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайлар мен тәртіпте пайдалануға құқылы.

3.2. Қолданбаны тіркегенге дейін ол ресми қолданбалар дүкенінен (GooglePlay немесе  AppStore) жүктелген болуы керек. Өзге қайнар көздерден жүктелген Қолданбаны пайдалануға жол берілмейді, себебі оларда атқарым бұзылған болуы, сондай-ақ зиян келтіретін бағдарламалық жасақтама орнатылған болуы мүмкін.

3.3. Қолданбаны іске қосқан кезде Пайдаланушыдан Қолданбаға кейбір функцияларға қолжетімділік алуға рұқсат сұратылуы мүмкін. Пайдаланушы қолжетімділікке тыйым сала алады, бірақ ондай жағдайда Қолданбаның атқарымы шектеулі болуы мүмкін.

3.4. Платформаға тіркелу кезінде Пайдаланушы Мобильді қондырғының ұялы байланысының абоненттік нөмірін көрсетіп, оған авторизациядан өтуге арналған SMS жіберіледі. Ол SMS арнайы өріске енгізілгеннен кейін тіркеу рәсімі аяқталған болып есептеледі де, Пайдаланушы Платформаны және оның Сервистерін пайдалануға құқылы болады.

3.5. Пайдаланушының Қолданбаны жүктеуі және/немесе Платформаны қолдануы оның осы Пайдаланушы келісімінің талаптарын сөзсіз қабылдағанын білдіреді.

3.6. Пайдаланушы өзінің Есепке алу деректерінің сақталуын қадағалап, оларды үшінші тұлғаларға ашпауға міндетті. Өзінің Есепке алу деректерін Пайдаланушы атынан және оның мүдделері үшін әрекет ететін немесе мұндай Есепке алу деректерін Пайдаланушымен тиісті келісімдер негізінде алған тұлғаларды қоспағанда үшінші тұлғаларға беруге, сонымен қатар өзінің Есепке алу деректерін Платформа мен Қолданбаны пайдалану үшін қолдануға үшінші тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде рұқсат беруге Пайдаланушының құқығы жоқ.

3.7. Пайдаланушының Есепке алу деректері пайдаланыла отырып жасалған кез келген әрекет Пайдаланушының өзі немесе ол өкілеттік берген тұлғалар жасаған әрекет болып саналады және Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімі мен Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін артылатын жауапкершілікті қоса алғанда, мұндай әрекеттерге қатысты міндеттер мен жауапкершілік белгілейді.

3.8. Осы Пайдаланушы келісімін жасай отырып, Пайдаланушыға Платформа мен Қолданбаны пайдалану мүмкіндігін, Платформа мен Қолданба атқарымын дамыту мен жақсарту мүмкіндіктерін беру, сондай-ақ осы Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігін құрайтын Құпиялылық саясатында көрсетілген басқадай мүмкіндіктерді беру мақсаттары үшін, Пайдаланушы Компанияға белгілі болған және/немесе Пайдаланушы Компанияға берген/Компаниядан алған өзінің дербес деректеріне (тізбесі осы Пайдаланушы келісімінің 1-бөлімінде көрсетілген) қатысты төмендегілерге сөзсіз келісімін береді, оның құрамында:

- Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген кез келген қолжетімді тәсілмен және кез келген дереккөздерден, оның ішінде Пайдаланушының көпшілікке қолжетімді Дербес деректерін Компанияның, оның үлестес тұлғаларының және ағымдағы уақытта да, болашақта да Компаниямен Дербес деректерді жинауға, өңдеуге және қорғауға қатысты жағдайлармен немесе құқықтық қатынастармен байланысты үшінші тұлғалардың Компанияның қарауынша және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жинауы және өңдеуі (жинақтауы, сақтауы, өзгертуі, толықтыруы, пайдалануы, таратуы, иесіздендіруі, бұғаттауы және жоюы);

- Дербес деректерді Компанияның үлестес тұлғаларына және ағымдағы уақытта да, болашақта да Компаниямен Дербес деректерді жинауға, өңдеуге және қорғауға қатысты жағдайлармен немесе құқықтық қатынастармен байланысты үшінші тұлғаларға беру, оның ішінде трансшекаралық беру;

- Дербес деректерге қатысты Компанияның www.dosmart.kz интернет-ресурсы мен DosMart мобильді қолданбасына орналастырылған осы Пайдаланушы келісіміне, Құпиялылық саясатына және дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін өзге іс-әрекеттер.

3.9. Дербес деректерді жинау мен өңдеуге берілген осы келісім Компанияның дербес деректерді қолдануының Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның ішінде Компанияның техникалық қолдау қызметінің телефонына / Байланыс орталығына / salem@dosmart.kz электронды поштасына алынған өтініштерді өңдеу кезінде қайшы келмейтін кез келген жағдайларына (оның ішінде Пайдаланушылармен жеке сөйлесу мақсаттары үшін) таралады.

3.10. Осы Пайдаланушы келісімін жасай отыра, Пайдаланушы үшінші тұлғалардан да, Компаниядан да жарнама ақпаратын алу мүмкіндігіне өз келісімін білдіреді. Пайдаланушы Компанияның сілтемелері тиісті материалдарда болуы мүмкін сайттарды қоса алғанда, ондай ақпараттың мазмұнын белгілемейтінін және олар үшін жауапкершілік көтермейтінін түсінеді және онымен келіседі.

3.11.    Осы Пайдаланушы келісімі осы Пайдаланушы келісімі күшіне енгенге дейін де, енгеннен кейін де алынған дербес деректерге таралады.

 

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 

4.1. Пайдаланушы төмендегілерге құқылы:

4.1.1. осы Пайдаланушы келісімінде көзделген талаптар сақталғаннан кейін Платформа мен Қолданба Сервистерін пайдалануға қолжетімділік алу;

4.1.2. Платформа мен Қолданбада бар Сервистердің барлығын пайдалану;

4.1.3. осы Пайдаланушы келісімінің талаптарын сақтаған жағдайда Контентті жүктеу, бұл ретте Пайдаланушы Платформа және Қолданба арқылы өзінің Контентін жүктеген кезде Компанияға Контентке аумақтық тұрғыда шектелмеген лицензия береді және оны Компанияның және Серіктестердің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаған жағдайда жұмысты қамтамасыз ету, атқарымды ілгері бастыру, жақсарту және Платформаны, Қолданба мен Сервистерді жетілдіру мақсаттарына пайдалануына рұқсат береді;

4.1.4. Платформа мен Қолданбаны тек Пайдаланушы келісімінде көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған мақсаттар мен тәртіпте пайдалану;

4.1.5. дәйексіз немесе құқыққа қайшы ақпаратты орналастыруды қоса алғанда, өзге Пайдаланушылар мен үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері мәселелері бойынша Пайдаланушының шағымдары туындаған жағдайда salem@dosmart.kz мекенжайына өтініш ресімдеу;

4.1.6. Платформаға қатысты сұрақтары және/немесе тілектері болған жағдайда salem@dosmart.kz мекенжайы бойынша техникалық қолдау қызметіне тиісті өтініш ресімдеу;

4.2. Пайдаланушы төмендегілерге міндетті:

4.2.1. Платформаны, Қолданба мен Сервистерді тек қана олар арналған мақсаттарда пайдалану;

4.2.2. Компанияға, өзге Пайдаланушыларға және кез келген үшінші тарапқа келтірілген зиянның орнын толтыру.

4.3. Компания келесілерге міндетті:

4.3.1. осы Пайдаланушы келісімінің талаптарына сәйкес Пайдаланушының Платформа мен Қолданбаға қолжетімділігін қамтамасыз ету;

4.3.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы жайлы ақпаратты жарияламау, үшінші тұлғаларға бермеу.

4.4. Компания төмендегілерге құқылы:

4.4.1. Пайдаланушыға кез келген жолмен Платформа мен Қолданбаның жұмысы жайлы ақпаратты жіберу, оның ішінде Платформа мен Қолданбаға ақпараттық және басқадай хабарламаларды орналастыру;

4.4.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына және осы Пайдаланушы келісімінің талаптарына сәйкес болмаса, Компанияға немесе үшінші тұлғаларға зиян келтіретін болса, материалдар мен Контентті редакциялау немесе өшіру;

4.4.3. басқасынан бөлек сыртқы құрылғылар жайлы, сонымен қатар Пайдаланушы құрылғысының, жүйенің, Платформа мен Қолданбаның бағдарламалық жасақтамасы жайлы техникалық деректерді қоса алғанда, техникалық деректер мен оларға байланысты ақпаратты жинау және пайдалану. Аталған ақпарат мерзімді түрде жиналып, Пайдаланушыға Платформа мен Қолданба Сервистеріне қатысты бағдарламалық жасақтаманың жаңартылуын, техникалық қолдау мен қызметтер (егер ондайлар болса) ұсынуды жеңілдету мақсатын көздейді;

4.4.4. Платформа жұмысын жақсарту мен тұрақтылығын арттыру мақсатында Пайдаланушының Платформа мен Қолданбаны пайдалануы туралы статистикалық және басқадай ақпаратты жинауға, сақтауға және өңдеуге құқылы.

4.5. Пайдаланушы Платформа мен Қолданбаның Компанияға тиесілі зияткерлік меншіктің объектісі болып табылатынын мойындайды. Компания Пайдаланушыға ондай құқықтарға тек Пайдаланушының Платформа мен Қолданбаны осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес жеке пайдалануына дәлелді түрде қажет көлемде ғана ерекше емес, өзгеге беруге болмайтын, қайтарылып алынатын лицензия береді. Пайдаланушыға Компанияның және/немесе оның тиісті үлестес тұлғаларының меншігі болып қала беретін тауар белгілеріне және Компанияның қызмет көрсету белгілеріне ешқандай құқық берілмейді. Платформа мен Қолданба бағдарламалық жасақтама болып табылады және “сол қалпында” жағдайларында және оның болу шартымен ұсынылады, әрі Компания Платформа мен Қолданба Сервистеріне қолжетімділік алудың немесе оларды пайдаланудың қандай да бір мүмкін еместігі үшін жауапкершілік көтермейді.

4.6. Кэшбек есептеу және төлем жүргізу үшін пайдаланушының дербес деректерін өңдеу Платформа мен Қолданбада ұсынылған, Пайдаланушы кэшбек алу үшін таңдаған  төлем қызметтерін жеткізуші тарапынан жүзеге асырылады.

 

5. ЧЕКТЕРДІ ТІРКЕУ ЖӘНЕ КЭШБЕК ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

 

5.1. Осы Пайдаланушы келісімінің 3-бөліміне сәйкес тіркеуден өткен Пайдаланушы  фискалды чек деректерін толтыра отырып, фискалды чектерді Платформаға немесе Қолданбаға тіркейді.

5.2. Фискалды чекті тіркеу кезінде Пайдаланушы фискалды чектің JPG, PNG немесе PDF форматындағы сапалы фотосуретін қосуы керек.

5.3. Фискалды чектің деректерін дұрыс толтырып, фискалды чектің фотосуретін жүктегеннен кейін, Пайдаланушыға кэшбекті алу тәсілін таңдау ұсынылады:

5.3.1. тіркелу кезінде көрсетілген Пайдаланушының мобильді телефонының нөміріне ұялы байланыс теңгерімін онлайн толтыру жолымен;

5.3.2. Платформада немесе Қолданбада ұсынылған төлем қызметтерін жеткізушілердің бірінің төлем жүйесінде Пайдаланушының электронды әмиянына электронды ақша алу жолымен.

Кэшбекті электронды ақшамен алу тәсілін таңдау кезінде Пайдаланушының Платформада/Қолданбада ұсынылған төлем қызметтерін жеткізушілердің электронды төлем жүйесінде тіркелген электронды әмияны болуы тиіс.

Төлем қызметін жеткізуші – «Aitu – Төлем шешімдері» ЖШС-н таңдау кезінде Компания Пайдаланушыға жария офертаны қабылдау жолымен «Aitu – Төлем шешімдері» ЖШС төлем жүйесіне тіркелу мүмкіндігін ұсынады.   

5.4. Фискалды чек сәтті түрде тіркелген соң, Компания фискалды чек тіркелген сәттен бастап 7 күнтізбелік күн ішінде осы Пайдаланушы келісімінің 5.3. тармағында көрсетілген тәсілдердің бірімен кэшбекті төлеуді жүзеге асырады.    

5.5. Кэшбек мөлшері Платформада және Қолданбада көрсетіледі және Компания белгілеген Қағидаларға байланысты өзгеруі мүмкін.   

5.6. Кэшбек сомасы шектеулі, оның ең жоғарғы мөлшері Платформада және Қолданбада көрсетіледі.

5.7. Компания ұялы операторлар желісі мен төлем қызметтерін жеткізушілер жүйесіндегі төлемді кешіктіруге немесе Пайдаланушыға кэшбектің төленбеуіне себеп болған ақаулар үшін жауапкершілік көтермейді.

 

 

6. КОНКУРСТАР МЕН ҰТЫСТАР

 

6.1. Компания кейде Пайдаланушылар арасында конкурстар, жүлде ұтыстарын ұйымдастыруы мүмкін. 

6.2. Конкурстар мен ұтыстар лотерея болып табылмайды және тек Платформа мен Қолданба қызметтері мен ресурстарын пайдалануды ынталандыру үшін жүргізіледі.

6.3. Конкурстардың немесе ұтыстардың қағидалары Платформада және/немесе Қолданбада және/немесе Компанияның әлеуметтік желілердегі аккаунттарында жарияланады.

6.4. Жүлде қоры Компания қаражаты есебінен қалыптасады.

6.5. Жүлделер салық заңнамасының талаптары ескеріліп, ақшалай түрде берілуі мүмкін. 

6.6. Жүлде қорының сыртқы түрі жарнама материалдарындағы, оның ішінде Платформада және/немесе Қолданбада және/немесе Компанияның әлеуметтік желілеріндегі аккаунттарында және басқадай бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған суреттерден өзгеше болуы мүмкін.

6.7. Пайдаланушының конкурстарға, ұтыстарға қатысу, жүлде алу фактісі Пайдаланушының шарттармен және ережелермен толық келісетінін растайды.  

6.8. Пайдаланушының конкурстарға, ұтыстарға қатысу, жүлде алу фактісі Пайдаланушының суретін конкурстар мен ұтыстарды ілгерілету мақсатында, ол үшін қандай да бір сыйақы төлеусіз пайдалануға Пайдаланушының келісетінін растайды. Аталған келісім конкурстар мен ұтыстардың басталу күнінен  бастап күшіне енеді және олар аяқталған соң 5 жыл ішінде жарамды болады.

6.9. Пайдаланушының конкурстарға, ұтыстарға қатысу, жүлде алу фактісі Пайдаланушының өзінің дербес деректерін  беруге, оларды Компанияның өңдеуіне, Пайдаланушының онлайн-өтініште ұсынған дербес деректерін Компанияның ресми парақшаларында, аккаунттарында орналастыруға/көрсетуге келісімін растайды.   

6.10. Конкурстар, ұтыстар өткізу аясында Компания алған Пайдаланушының дербес деректері Компанияның Пайдаланушы алдындағы міндеттемелерін орындауы үшін тиісті шарттар негізінде Компания тартқан үшінші тұлғаларға Компания тарапынан берілуі мүмкін.

6.11. Пайдаланушы конкурстардың, ұтыстардың жеңімпаздарын анықтау нәтижелері түпкілікті болып табылатынымен және шүбә келтіріп, даулауға жатпайтынымен келіседі.

6.12. Пайдаланушы жүлдені беру Компания тарапынан Пайдаланушы құжаттарды конкурстардың, ұтыстардың Қағидаларында көрсетілген тәртіпте және мерзімдерде ұсынғаннан кейін, ал ақшалай жүлдені беру жағдайында Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасына сәйкес қолданылатын барлық салықтар төленгеннен кейін  жүзеге асырылатынымен келіседі.  

 

7. ШЕКТЕУЛЕР

 

7.1. Пайдаланушыға төмендегілерге тыйым салынады:

7.1.1. Платформа мен Қолданба арқылы жалған ақпарат және/немесе Контент орналастыру;

7.1.2. Платформа атқарымын және/немесе ол жұмыс жасайтын инфрақұрылымды пайдалану үшін басқа бағдарламалық (Қолданбаның өзінен басқа) және/немесе аппараттық құралдарды пайдалану;

7.1.3. Қолданба инфрақұрылымына үйлесімсіз үлкен жүктемеге алып келетін әрекеттер жасау және басқадай түрде Қолданба мен оның инфрақұрылымының жұмысын бұзу;

7.1.4. Платформаны өзгерту, Компанияның және/немесе оның Серіктестерінің ақпараттық ресурстарына, ақпараттық жүйелеріне және деректер базасына заңсыз қолжетімділік алуға бағытталған іс-қимылдарды жасау;

7.1.5. Қолданбаны қолданыстағы заңнамаға сәйкес сертификатталмаған Мобильді қондырғыларға орнату, сондай-ақ тиісті Мобильді қондырғыларды қауіпсіз пайдалану қағидаларын бұзу.

7.2. Осы Пайдаланушы келісімінің 7.1 тармағының ережелерін кез келген бұзу елеулі болып есептеледі және Компанияның осы Пайдаланушы келісімін біржақты тәртіпте бұзуына құқық береді.

 

8. ЖАУАПКЕРШІЛІК

 

8.1. Пайдаланушы өзі орналастыратын ақпараттың мазмұны үшін және Платформа мен Қолданбаға орналастырылатын ақпаратқа қатысты үшінші тұлғалардың құқығын бұзғаны үшін болатын жауапкершілікті қоса алғанда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзінің Платформа мен Қолданбада жүргізетін іс-әрекеттеріне жауапты болып табылады.  

8.2. Пайдаланушы Есепке алу деректерін қоса алғанда, тіркелу кезінде Компанияға ұсынатын мәліметтерінің дұрыстығы үшін жауапты болып табылады.

8.3. Пайдаланушы Платформа және Қолданба арқылы орналастырылатын және таратылатын Контентке және оның мазмұнына қатысты іс-әрекеттерге жауапты болып табылады.

8.4. Компания Пайдаланушылар ұсынатын ақпараттың мазмұнына, үшінші тұлғалардың тауар белгілерін, логотиптерін немесе кез келген басқа зияткерлік меншік объектілерін Пайдаланушылардың пайдалануына жауапты емес.

8.5. Компания Пайдаланушының ақпаратты жоғалтып алғанына, сондай-ақ Пайдаланушы Платформа және Қолданба арқылы орналастыратын ақпараттың бұрмалануына немесе  хабарламалардың, Контенттің жоғалуына жауапты емес.

8.6. Компания Платформаға, Қолданбаға және Сервистерге қатысты қандай да бір кепілдіктер ұсынбайды, жекелей алғанда, Компания Пайдаланушыға:

- Платформа, Қолданба және Сервистер, олар ұсынатын артықшылықтар мен олардың сапасы Пайдаланушының талаптары мен мақсаттарына сәйкес келетініне;

- Платформа, Қолданба және Сервистер үздіксіз, сенімді түрде және жаңылыссыз ұсынылатынына;

- Платформаны, Қолданбаны және Сервистерді пайдалану арқылы алынатын нәтижелердің нақты, сенімді болатынына және Пайдаланушының күткеніндей болатынына кепілдік бермейді.

8.7. Пайдаланушы шектеу себептеріне қатыссыз Платформаның, Қолданбаның және Сервистердің қолжетімділігінің шектелуіне байланысты Пайдаланушыға келтірілген, ұтылған пайданы қоса алғанда, ықтимал шығындар үшін Компанияның жауапкершілік көтермейтініне келіседі.

8.8. Компания (а) күші еңсерілмейтін жағдайлардың әсерін; (б) нормативтік құқықтық актілердің өзгеруін/күшін жоюын; (в) мемлекеттік органдар мен үшінші тұлғалардың іс-қимылын; (г) байланыс операторлары көрсететін қызмет сапасының нашарлауын; (д) Компанияға тәуелді емес басқа да себептерді қоса алғанда, бірақ онымен де шектелмей, өз міндеттемелерінің орындалмағаны немесе тиісінше орындалмағаны үшін жауапкершілік көтермейді.

8.9. Кез келген жағдайларда Компанияның осы Пайдаланушы келісімі бойынша жауапкершілігі Пайдаланушыға Сервистердің көрсетілуі аясында Пайдаланушы Компанияға төлейтін сомамен шектеледі, бірақ бұл шектеу Пайдаланушының өміріне, денсаулығына және мүлкіне зиян келтірілген жағдайда қолданылмайды.

 

 

9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

9.1. Осы Пайдаланушы келісімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосылу шарты болып табылады. Осы Пайдаланушы келісімінің шарттарын Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз бетінше белгілейді және олар Пайдаланушы тарапынан жалпы алғанда осы Пайдаланушы келісіміне қосылу жолымен ғана қабылданады.

9.2.  Кез келген тұлғаның (Пайдаланушының) Платфома Сервистерін пайдалануға, Қолданбаны Мобильді қондырғыға орнатуға және\немесе оны пайдалануға қатысты іс-әрекеттері осы Пайдаланушы келісімімен, Компанияның Құпиялылық саясатымен және осы құжаттарда көрсетілген барлық жағдайлармен келісуінің белгісі болып табылады.

9.3. Осы Пайдаланушы келісімі Пайдаланушының Осы Пайдаланушы келісімінің 3-бөліміне сәйкес тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және Пайдаланушының Компанияда тіркелген Есепке алу деректерінің болуымен анықталатын Компанияның  Пайдаланушыға қызметтер көрсетуі мерзімінде жарамды болады. Платформадағы Жеке кабинетті немесе Мобильді қондырғыдан Қолданбаны өшіру осы Пайдаланушы келісімін тоқтатпайды, бірақ Пайдаланушы кез келген уақытта Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Р.Қошқарбаев даңғ., 1/4 ғимарат мекенжайы бойынша Компанияға жазбаша хабарландыру жіберу жолымен осы Пайдаланушы келісімінен бас тарта алады, оның ішінде өзгертулер мен толықтыруларға келіспеген жағдайда да. 

9.4. Пайдаланушы келісімінің өзгертілген редакциясын Компания сайтына орналастыру және/немесе бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) жариялау жолымен Компания осы Пайдаланушы келісіміне өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізе алады. Ондай өзгертулер мен толықтырулар қолданба атқарымы аясында олардың қабылданғаны жайлы тиісті түймешік басылғаннан кейін не болмаса олар жарияланғаннан кейін 7 (жеті) күнтізбелік күн өткен соң Пайдаланушы Платформа мен Қолданба Сервистерін пайдалануын жалғастыра берсе, Пайдаланушы тарапынан қабылданған болып саналады. Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясы Компания сайтына келесі сілтеме бойынша орналастырылады: https://app.dosmart.kz/offer.

9.5. Компания осы Пайдаланушы келісімі бойынша өз құқықтарын және/немесе міндеттерін толық та, олардың бір бөлігін де Пайдаланушының келісімінсіз үшінші тұлғаға  беруге құқылы.

9.6. Осы Пайдаланушы құқығымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуге жатады.

9.7. Осы Пайдаланушы келісімін орындаумен байланысты кез келген даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда Пайдаланушы мен Компания оларды өз араларында міндетті сотқа дейінгі (кінәрат-талаптық) тәртіпті қолдана отырып келіссөздер жүргізу жолымен шешуге бар күш-жігерін салады. Даулар келіссөз жүргізу жолымен шешілмеген жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте Нұр-Сұлтан қ. жалпы хұкімді соттарында шешуге жатады.

9.8. Осы Пайдаланушы келісімі заңды күші бірдей қазақ және орыс тілдерінде  құрастырылды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

 

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Товариществом с ограниченной ответственностью «Aitu-Sauda» (далее – «Компания») и физическим лицом – пользователем онлайн-платформы DosMart (далее – Платформа) и приложения DosMart (далее – Приложение).

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Контент – тексты, картинки, мультимедийные файлы и любое иное информационное наполнение.

 

Личный кабинет – персональное информационное пространство Пользователя на Платформе и в Приложении. Доступ к Личному кабинету предоставляется Пользователю после успешного прохождения процедуры регистрации на Платформе или в Приложении.

 

Мобильное устройство – средство индивидуального использования, позволяющее получать, передавать, принимать и обрабатывать информацию, подключаемое к сети оператора сотовой связи.

 

Партнер – лица, привлекаемые с целью оказания услуг Компании для создания, функционирования, увеличения пользовательской базы, расширения функционала, а также поддержки Платформы, Приложения и любых Сервисов на основании заключенных с Компанией договоров, в том числе, для обслуживания рабочих процессов Компании.

 

Третьи лица – лица, с которыми у Компании имеются договорные отношения.

 

Персональные данные – данные, в том числе и биометрические, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, а также происходящие в них в будущем изменения и дополнения, необходимые для достижения целей сбора и обработки персональных данных, указанные в Политике конфиденциальности, размещенной на онлайн-платформе DosMart.

 

Пользователь – физическое лицо, пользующееся сервисами Платформы и/или Приложения.

 

Пользовательское соглашение – настоящее соглашение, иные правила и документы, регламентирующие работу Платформы и Приложения, или определяющие порядок использования Сервисов, а также права и обязанности Компании, ее Партнеров и Пользователя, действие которого распространяется на каждого Пользователя онлайн-платформы, мобильных приложений и/или других услуг, приложений и возможностей, предложенный Компанией наряду с онлайн-платформой, если не указано иное.

 

Онлайн-платформа DosMart (Платформа) – это сервис, доступный Пользователю по адресу: www.dosmart.kz, включая Приложение DosMart, на условиях полного соблюдения настоящего Пользовательского соглашения, представляющее собой систему выплаты кэшбека Пользователям, в обмен на предоставление данных, указанных в фискальном чеке, предоставленных Пользователем.

 

Приложение DosMart (Приложение) – это мобильное приложение, доступное Пользователю через магазин приложений на условиях полного соблюдения настоящего Пользовательского соглашения, представляющее собой приложение для выплаты кэшбека Пользователям, в обмен на предоставление данных, указанных в фискальном чеке, предоставленных Пользователем, и разработанное для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем Android или Apple iOS.

 

Кэшбэк – бонусная программа Компании и/или Партнеров, правила которой доступны на Платформе и в Приложении.

 

Сервисы – услуги и инструменты, доступные для Пользователей Платформы и Приложения.

 

Учётные данные – данные, предоставляемые Пользователем при регистрации и/или первоначальном использовании Платформы и/или Приложения, на основании которых Компания определяет Пользователя с учетом их любых изменений и дополнений.

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2.1. Компания предлагает Пользователю на условиях настоящего Пользовательского соглашения пользоваться Платформой и/или Приложением, а также доступными на них дополнительными Сервисами. В отношении предоставления отдельных Сервисов, Компанией могут быть установлены специальные правила, которые являются неотъемлемой частью настоящего Пользовательского соглашения. В случае наличия противоречий между положениями настоящего Пользовательского соглашения и специальными правилами применяются положения специальных правил.

2.2. Предоставляемые на Платформе и Приложении Сервисы в любой момент могут изменяться, дополняться, обновляться, менять форму и характер функциональных возможностей без предварительного уведомления Пользователя, в связи с чем, их использование предлагается в режиме «как есть», то есть в том виде и объеме, в каком они предоставляются Компанией в момент обращения Пользователей к Сервисам. Компания вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление поддержки Платформы и/или Приложения и/или отдельных Сервисов (или каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов) всем Пользователям в целом или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления.

2.3. Компания вправе ограничить или запретить (временно или окончательно) доступ Пользователя к Платформе и Приложению, к их функционалу и/или Сервисам в случае допущения им нарушения этических норм как по отношению к работникам Компании, так и к другим Пользователям, или иного нарушения положений настоящего Пользовательского соглашения.

2.4. Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в связи с использованием последним Сервисов и/или размещенным(и) им информацией и/или Контентом, Пользователь обязан предъявлять эти требования непосредственно к такому Пользователю и разрешать претензии самостоятельно и без участия Компании.

 

3. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ

 

3.1. Пользователь, достигший совершеннолетия, вправе пользоваться Платформой и Приложением после регистрации и заключения им настоящего Пользовательского соглашения. Пользователь, не достигший совершеннолетия, вправе пользоваться Платформой и/или Приложением в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

3.2. До регистрации Приложения оно должно быть загружено с официального магазина приложений (Google Play или App Store). Не допускается использование Приложения, скачанного с других источников, поскольку в них может быть нарушен функционал, а также встроено вредоносное программное обеспечение.

3.3. При запуске Приложения у Пользователя могут быть запрошены разрешения Приложению получить доступ к некоторым функциям.  Пользователь может запретить доступ, однако в таком случае функционал Приложения может быть ограничен.

3.4. При регистрации на Платформе Пользователем указывается абонентский номер сотовой связи Мобильного устройства, на который отправляется авторизационное SMS. После ввода данного SMS в специальном поле процедура регистрации считается завершенной, и Пользователь вправе пользоваться Платформой и её Сервисами.

3.5. Скачивание Приложения и/или использование Платформы Пользователем означает безусловное принятие им условий настоящего Пользовательского соглашения.

3.6. Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учётных данных и не раскрывать их третьим лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учётные данные третьим лицам, а также прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учётные данные для использования Платформы и Приложения, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или получивших такие Учётные данные на основании соответствующих соглашений с Пользователем.

3.7. Любое действие, совершенное с использованием Учётных данных Пользователя, считается действием, совершенным самим Пользователем или уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего Пользовательского соглашения и законодательства Республики Казахстан.

3.8. Заключая настоящее Пользовательское соглашение, для целей предоставления Пользователю возможности пользоваться Платформой и Приложением, возможностей развития и улучшения функционала Платформы и Приложения, а также иных целей, указанных в Политике конфиденциальности, составляющей неотъемлемую часть настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь дает Компании безусловное согласие в отношении своих персональных данных (перечень указан в разделе 1 настоящего Пользовательского соглашения), ставших известных Компании и/или переданных/полученных Пользователем Компании,  которое, в том числе, включает в себя:

- сбор и обработку (накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение) любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом и из любых источников, в том числе общедоступных Персональных данных Пользователя Компанией, аффилированными лицами Компании и третьими лицами, связанными, как в настоящее время, так и в будущем, с Компанией обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и защите Персональных данных), по усмотрению Компании и способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан;

- передачу, в том числе, трансграничную, Персональных данных аффилированным лицам Компании и третьим лицам, связанным, как в настоящее время, так и в будущем, с Компанией обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и защите Персональных данных;

- иные действия в отношении Персональных данных, не противоречащие настоящему Пользовательскому соглашению, Политике конфиденциальности, размещенных на интернет-ресурсе Компании www.dosmart.kz и в мобильном приложении DosMart, и применимому законодательству в области защиты персональных данных.

3.9. Данное согласие на сбор и обработку Персональных данных распространяется на любые случаи использования персональных данных Компанией (в том числе для целей индивидуального общения с Пользователями), не противоречащие законодательству Республики Казахстан, в том числе при обработке обращений Пользователей, полученных на телефон технической поддержки/Контакт-центра/адрес электронной почты Компании: salem@dosmart.kz.

3.10. Заключая настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь выражает свое согласие на возможность получения рекламной информации как от третьих лиц, так и от Компании. Пользователь понимает и соглашается, что Компания не определяет содержание и не несет ответственности за такую информацию, включая сайты, ссылки на которые могут содержаться в соответствующих материалах.

3.11.    Настоящее Пользовательское соглашение распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после вступления в силу настоящего Пользовательского соглашения.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1. Пользователь имеет право:

4.1.1. получить доступ к использованию Сервисов Платформы и Приложения после соблюдения требований, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением;

4.1.2. пользоваться всеми имеющимися на Платформе и в Приложении Сервисами;

4.1.3. загружать Контент, при условии соблюдения требований настоящего Пользовательского соглашения, при этом Пользователь при загрузке своего Контента посредством Платформы и Приложения предоставляет Компании территориально неограниченную неисключительную лицензию на Контент и дает разрешение на его использование Компанией и Партнерами в целях для обеспечения работы, продвижения, улучшения функционала и совершенствования Платформы, Приложения и Сервисов при условии соблюдения законодательства Казахстана;

4.1.4. пользоваться Платформой и Приложением исключительно в целях и в порядке, предусмотренных Пользовательским соглашением и не запрещенных законодательством Республики Казахстан;

4.1.5. оформить обращение на адрес salem@dosmart.kz в случае возникновения у Пользователя жалоб по вопросам неправомерных действий других Пользователей и третьих лиц, включая размещение недостоверной или противоправной информации;

4.1.6. при наличии вопросов и/или пожеланий, связанных с Платформой, оформить соответствующее обращение в техническую поддержку по адресу salem@dosmart.kz.

4.2. Пользователь обязан:

4.2.1. использовать Платформу, Приложение и Сервисы исключительно в целях, для которых они предназначены;

4.2.2. возместить убытки, причиненные Компании, другим Пользователям и любой третьей стороне.

4.3. Компания обязана:

4.3.1. обеспечить Пользователю доступ к Платформе и Приложению, в соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения;

4.3.2. не разглашать, не передавать информацию третьим лицам о Пользователе, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Компания имеет право:

4.4.1. направлять Пользователю любым способом информацию о функционировании Платформы и Приложения, в том числе размещать информационные и иные сообщения внутри Платформы и Приложения;

4.4.2. редактировать или удалять материалы и Контент, если они не соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и условиям данного Пользовательского соглашения, наносят вред Компании или третьим лицам;

4.4.3. собирать и использовать технические данные и связанную с ними информацию, включая, помимо прочего, технические данные о внешних устройствах, а также о программном обеспечении устройства Пользователя, системы, Платформы и Приложения. Данная информация собирается периодически и преследует цель упростить предоставление Пользователю обновлений программного обеспечения, технической поддержки и услуг (если таковые имеются), относящихся к Сервисам Платформы и Приложения;

4.4.4. вправе собирать, хранить и обрабатывать статистическую и иную информацию об использовании Пользователем Платформы и Приложения в целях улучшения и повышения стабильности работы Платформы.

4.5. Пользователь признает, что Платформа и Приложение является объектом интеллектуальной собственности, принадлежащим Компании. Компания представляет Пользователю неисключительную, непередаваемую, отзывную лицензию на такие права только в том объеме, который обоснованно необходим для личного использования Пользователем Платформы и Приложения в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением.  Пользователю не предоставляются никакие права на товарные знаки и знаки обслуживания Компании, которые остаются собственностью Компании и/или ее соответствующих аффилированных лиц. Платформа и Приложение является программным обеспечением и предоставляется на условиях «как есть» и при условии его наличия, причем Компания не несет ответственности за какую-либо невозможность получить доступ или использовать Сервисы Платформы и Приложения.

4.6. Начисление кэшбэка и обработка персональных данных пользователя для проведения платежа осуществляется представленным на Платформе и в Приложении поставщиком платежных услуг, выбранных Пользователем для получения кэшбека.

 

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЧЕКОВ И ВЫПЛАТЫ КЭШБЕКА

 

5.1. Пользователь, прошедший регистрацию в соответствии с разделом 3 настоящего Пользовательского соглашения, регистрирует фискальные чеки на Платформе или в Приложении, путем заполнения данных фискального чека.

5.2. При регистрации фискального чека, Пользователь должен прикрепить качественное фото фискального чека в формате JPG, PNG или PDF.

5.3. После корректного заполнения данных фискального чека и загрузки фото фискального чека, Пользователю предоставляется выбор способа получения кэшбека:

5.3.1. путем онлайн пополнения баланса сотовой связи, на номер мобильного телефона Пользователя, указанного при регистрации;

5.3.2. путем получения электронных денег на электронный кошелек Пользователя в платежной системе одного из поставщиков платежных услуг, предоставленных на Платформе или в Приложении.

При выборе способа получения кэшбека электронными деньгами, Пользователь должен иметь зарегистрированный электронный кошелек в системе электронных платежей поставщиков платежных услуг, представленных на Платформе/Приложении.

При выборе поставщика платежных услуг – ТОО «Aitu – Платежные решения», Компания предоставляет Пользователю возможность зарегистрироваться в платежной системе ТОО «Aitu – Платежные решения» путем принятия публичной оферты.

5.4. После успешной регистрации фискального чека, Компания производит выплату кэшбека в течение 7 календарных дней с момента регистрации фискального чека одним из способов, указанным в п.5.3. настоящего Пользовательского соглашения.

5.5. Размер кэшбека указывается на Платформе и в Приложении и может меняться в зависимости от Правил, установленных Компанией.

5.6. Сумма кэшбека ограничена, его максимальный размер указывается на Платформе и в Приложении.

5.7. Компания не несет ответственность за сбои в системах сети сотовых операторов и поставщиков платежных услуг, повлекшие за собой задержку выплаты или невыплату кэшбека Пользователю.

 

 

6. КОНКУРСЫ И РОЗЫГРЫШИ

 

6.1. Компания может время от времени организовывать проведение конкурсов, розыгрышей призов среди Пользователей.

6.2. Конкурсы или розыгрыши призов не являются лотереей и осуществляются исключительно для стимулирования пользования услугами и ресурсами Платформы и Приложения.

6.3. Правила конкурсов или розыгрышей публикуются на Платформе и/или в Приложении и/или на аккаунтах Компании в социальных сетях.

6.4. Призовой фонд формируется за счет средств Компании.

6.5. Призы могут выдаваться в денежном выражении, с учетом требований налогового законодательства

6.6. Внешний вид призового фонда может отличаться от изображения в рекламных материалах, в том числе от изображений, размещенных на Платформе и/или в Приложении и/или на аккаунтах Компании в социальных сетях и иных средствах массовой информации.

6.7. Факт участия Пользователя и получения приза в конкурсах, розыгрышах подтверждает, что Пользователь полностью согласен с их условиями и правилами.  

6.8. Факт участия Пользователя и получения приза в конкурсах, розыгрышах подтверждает согласие Пользователя на использование изображения Пользователя для продвижения конкурсов и розыгрышей без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие является действительным с даты начала конкурсов и розыгрышей и действует в течение 5 лет, после их окончания.

6.9. Факт участия Пользователя и получения приза в конкурсах, розыгрышах, подтверждает согласие Пользователя на предоставление своих персональных данных и их обработку Компанией, размещение/указание предоставленных Пользователем в онлайн-обращении персональных данных на официальных страницах, аккаунтах Компании.

6.10. Персональные данные Пользователя, получаемые Компанией в рамках проведения конкурсов, розыгрышей могут передаваться от Компании третьим лицам, привлекаемым Компанией на основании соответствующих договоров для исполнения Компанией обязательств перед Пользователем.

6.11. Пользователь соглашается, что результаты конкурсов, розыгрышей по определению победителей, являются окончательными и не подлежат сомнению и оспариванию.

6.12. Пользователь соглашается, что выдача приза осуществляется Компанией после предоставления Пользователем документов в порядке и сроки, указанные в Правилах конкурсов, розыгрышей, а в случае выдачи денежного приза – после уплаты всех применимых в соответствии с текущим законодательством Республики Казахстан налогов.

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ

 

7.1. Пользователю запрещается:

7.1.1. размещать посредством Платформы и Приложения ложную информацию и/или Контент;

7.1.2. использовать другие программные (помимо самого Приложения) и/или аппаратные средства для использования функционала Платформы и/или инфраструктуры на которой оно функционирует;

7.1.3. предпринимать действия, которые могут привести к непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру Приложения и иным образом нарушать работу Приложения и его инфраструктуры;

7.1.4. изменять Платформу, производить действия, направленные на получение незаконного доступа к информационным ресурсам, информационным системам и базам данных Компании и/или ее Партнеров;

7.1.5. устанавливать Приложение на Мобильные устройства не сертифицированные в соответствии с применимым законодательством, а также нарушать правила безопасного пользования соответствующих Мобильных устройств.

7.2. Любое нарушение положений пункта 7.1 настоящего Пользовательского соглашения считается существенным и дает Компании право на расторжение настоящего Пользовательского соглашения в одностороннем порядке.

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 

8.1. Пользователь несет ответственность за действия, совершаемые на Платформе и в Приложении, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая, ответственность за содержание размещаемой им информации и нарушение прав третьих лиц в отношении информации, размещаемой на Платформе и в Приложении.

8.2. Пользователь несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых Компании при регистрации, включая Учетные данные.

8.3. Пользователь несет ответственность за действия по отношению к Контенту и его содержание, размещаемого и распространяемого посредством Платформы и Приложения.

8.4. Компания не несет ответственность за содержание информации, предоставляемой Пользователями, использование Пользователями товарных знаков, логотипов или любых других объектов интеллектуальной собственности третьих лиц.

8.5. Компания не несет ответственности за потерю информации Пользователем, а также за искажение информации или потерю сообщений, Контента, размещаемых Пользователем посредством Платформы и Приложения.

8.6. Компания не предоставляет каких-либо гарантий в отношении Платформы, Приложения и Сервисов, в частности, Компания не гарантирует Пользователю, что:

- Платформа, Приложение и Сервисы, предоставляемые ими преимущества и качество будут соответствовать требованиям и целям Пользователя.

- Платформа, Приложение и Сервисы будут предоставляться непрерывно, надежно и без ошибок;

- результаты, которые будут получены посредством использования Платформы, Приложения и Сервисов, будут точными, надежными и соответствовать ожиданиям Пользователя.

8.7. Пользователь согласен, что Компания не несет ответственности за возможные убытки, включая упущенную выгоду, причиненные Пользователю в связи с ограничением доступности Платформы, Приложения и Сервисов независимо от причины ограничения.

8.8. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, включая, но не ограничиваясь, (а) действий обстоятельств непреодолимой силы; (б) изменений/отмены нормативных правовых актов; (в) действий государственных органов и третьих лиц; (г) ухудшения качества услуг, предоставляемых операторами связи; (д) других причин, не зависящих от Компании.

8.9. В любых ситуациях ответственность Компании по настоящему Пользовательскому соглашению ограничивается суммой уплачиваемой Пользователем Компании в рамках оказания ему Сервисов, однако данное ограничение не применяется в случае причинения вреда жизни, здоровья и имуществу Пользователя.

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

9.1. Настоящее Пользовательское соглашение является договором присоединения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия настоящего Пользовательского соглашения устанавливаются Компанией самостоятельно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и принимаются Пользователем не иначе, как путем присоединения к настоящему Пользовательскому соглашению в целом.

9.2.  Действия любого лица (Пользователя) по использованию Сервисов Платформы, установке Приложения на Мобильное устройство и/или его использованию являются выражением согласия с настоящим Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности Компании и всеми условиями, отраженными в этих документах.

9.3. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с даты регистрации Пользователя в соответствии с разделом 3 настоящего Пользовательского соглашения и действует в течение срока оказания услуг Компанией Пользователю, определяемого наличием зарегистрированных Учетных данных Пользователя в Компании. Удаление Личного кабинета на Платформе или Приложения на Мобильном устройстве не прекращает настоящее Пользовательское соглашение, однако Пользователь может в любое время отказаться от настоящего Пользовательского соглашения, в том числе в случае несогласия с изменениями и дополнениями, путем направления Компании письменного уведомления по адресу Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева зд. 1/4.

9.4. Компания может внести изменения и/или дополнения в настоящее Пользовательское соглашение путем размещения на сайте Компании и/или опубликования в средствах массовой информации (СМИ) изменённой редакции Пользовательского соглашения. Такие изменения и дополнения считаются принятыми Пользователем после нажатия соответствующей кнопки об их принятии в рамках функционала приложения либо если по истечении 7 (семи) календарных дней с даты их опубликования Пользователь продолжает пользоваться Сервисами Платформы и Приложения. Действующая редакция Пользовательского соглашения размещается на сайте Компании по следующей ссылке: https://app.dosmart.kz/docs/agreement.html.

9.5. Компания вправе передать свои права и/или обязанности по настоящему Пользовательскому соглашению, как в целом, так и в части, третьей стороне без согласия Пользователя.

9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.7. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в судах общей юрисдикции г. Нур-Султан в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

9.8. Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.